Opis projekta:

Prezentacija kompanije “Agropanonka” iz Novog Sada, koja se bavi proizvodnjom, uvozom i distribucijom traktora.

Adresa: http://www.agropanonka.com/