Niz instrukcija koje objašnjavaju način rešavanja određenog problema. (more…)