Deo sajta koji se nalazi van tzv. containera (okvira u kome se nalaze header, navigacija, content i footer). (more…)