U današnjem svetu, baziranom na ostavljanju utiska, ništa drugo ne može da simbolizuje Vašu firmu kao što to čini logo.  (more…)