Chat (od eng. čavrljanje) je oblik komunikacije dva ili više korisnika putem računara i kompjuterske mreže u realnom vremenu (real-time). (more…)