Info +381(0)21 300 6315, +381(0)65 857 00 35|info@tippingpoint.rs

code

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je jezik kojim se definiše struktura i sadržaj web dokumenata i pomoću kojega se izrađuju web stranice. (more…)

Open Source (otvoreni kod)

Open Source – Otvoreni kod generički je naziv za softver čiji je izvorni kod i/ili nacrti (dizajn) dostupan javnosti na uvid, korišćenje, izmene i dalju distribuciju i razvoj  (primeri: Firefox web pregledač, MediaWiki softver, Joomla, WordPress) (more…)

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je rasprostranjeni specijalizovani skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica. Suština je da se PHP koristi za dinamičko generisanje HTML koda. Pomoću PHP-a kreiraju se HTML stranice na serveru pre njihovog slanja na lokalni računar tj. pre njihove vidljivosti za krajnjeg korisnika. (more…)
Agencija za izradu sajtova