Info +381(0)21 300 6315, +381(0)65 857 00 35|info@tippingpoint.rs

dinamički sadržaj

AJAX

Asynchronous  JavaScript  and  XML – metod za postavljanja dinamičkog sadržaja na sajt, najčešće se koristi sa PHP server-side scriptingom.

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je rasprostranjeni specijalizovani skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica. Suština je da se PHP koristi za dinamičko generisanje HTML koda. Pomoću PHP-a kreiraju se HTML stranice na serveru pre njihovog slanja na lokalni računar tj. pre njihove vidljivosti za krajnjeg korisnika. (more…)
Agencija za izradu sajtova