Info +381(0)21 300 6315, +381(0)65 857 00 35|info@tippingpoint.rs

domen

Address Bar

Address bar (takođe i location bar ili URL bar) je polje u web browseru – internet pregledaču (u vrhu Vašeg monitora) koje prikazuje web adresu (URL)  na kojoj se trenutno nalazite i u njega kucate adresu koju želite da pronađete na internetu (npr. www.izradasajtova.rs). (more…)

Bandwith (protok)

Bandwith (protok) je količina podataka koja može biti prenesena putem interneta u određenom vremenskom periodu (koliko ljudi mogu videti i preuzeti podataka sa vašeg sajta u periodu od najčešće mesec dana). (more…)

Domen

Web domen je adresa vašeg sajta na internetu (npr. www.izradasajtova.rs) i način na koji posetioci mogu pronaći Vaš sajt. (more…)

DNS

DNS (engl. Domain name system) je, u osnovi, sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese. (more…)

Hosting (Web Hosting)

Web hosting je ustvari smeštaj sajta (“kuća za Vaš sajt”). Svi sajtovi moraju biti fizički smešteni na web server kako bi bili dostupni celom svetu. (more…)

Propagacija domena

Ukoliko ste zakupili neki od komercijalnih domena (.com, .org, .net, .info ili slično) isti postaju aktivni kroz par sati od uplate, a najviše u roku od 24 sata. (more…)

URL (Universal Resource Locator)

Adresa koja služi za identifikaciju lokacije dokumenata na Internetu. (more…)
Agencija za izradu sajtova