Info +381(0)21 300 6315, +381(0)65 857 00 35|info@tippingpoint.rs

elektronska pošta

JPG format

JPEG (engl. Joint Photographic Experts Group), je kompresovani format fajlova slika s gubicima, izveden iz bitmapa. (more…)

E-mail (elektronska pošta)

Email ili e-pošta (elektronska pošta) je mogućnost slanja poruka putem Interneta i jedna je od najčešćih vrsta komunikacije danas na Internetu. (more…)

SMTP

SMTP (engl. Simple Mail Transfer Protocol) predstavlja osnovni protokol sloja aplikacija za elektronsku poštu, koji koristi uslugu pouzdanog transfera podataka protokola TCP. (more…)

Gmail

Gmail je besplatna usluga elektronske pošte (besplatan e-mail) omogućena od strane kompanije Google. (more…)

POP3

POP3 (engl. Post Office Protocol) je jednostavan internet protokol za pristupanje e–pošti. Definisan je u kratkom dokumentu RCF 1939 . (more…)
Agencija za izradu sajtova