Animacija je simulacija kretanja prikazivanjem nizova statičnih slika koje se ponavljaju više puta. (more…)