Info +381(0)21 300 6315, +381(0)65 857 00 35|info@tippingpoint.rs

isp

ISP (Internet Service Provider)

ISP (Internet Service Provider) je pružaoc pristupa internetu, obično putem telefonske linije (npr. Telekom Srbije, Orion, Eunet, VeratNet, BitsYU…). Sve je više u upotrebi i kablovski internet čiji su provajderi kablovski operateri (npr. SBB, KDS…). (more…)

URL (Universal Resource Locator)

Adresa koja služi za identifikaciju lokacije dokumenata na Internetu. (more…)
Agencija za izradu sajtova