HTML (Hypertext Markup Language) je jezik kojim se definiše struktura i sadržaj web dokumenata i pomoću kojega se izrađuju web stranice. (more…)