PNG (engl. Portable Network Graphics) je format za rasterske slike koji koristi kompresiju bez gubitka. (more…)