POP3 (engl. Post Office Protocol) je jednostavan internet protokol za pristupanje e–pošti. Definisan je u kratkom dokumentu RCF 1939 . (more…)