Info +381(0)21 300 6315, +381(0)65 857 00 35|info@tippingpoint.rs

server

Java Script

Java Script je objektno orjentisan programski jezik namenjen dinamičkoj izradi web sajtova. (more…)

Baza podataka

Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Iz ugla korisnika, podaci su na neki logički način povezani. (more…)

DNS

DNS (engl. Domain name system) je, u osnovi, sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese. (more…)

FTP

File Transfer Protocol – protokol koji omogućuje prenos datoteka na internetu. (more…)

Hosting (Web Hosting)

Web hosting je ustvari smeštaj sajta (“kuća za Vaš sajt”). Svi sajtovi moraju biti fizički smešteni na web server kako bi bili dostupni celom svetu. (more…)

ISP (Internet Service Provider)

ISP (Internet Service Provider) je pružaoc pristupa internetu, obično putem telefonske linije (npr. Telekom Srbije, Orion, Eunet, VeratNet, BitsYU…). Sve je više u upotrebi i kablovski internet čiji su provajderi kablovski operateri (npr. SBB, KDS…). (more…)

IP adresa

IP adresa – je adresa vašeg sajta u numeričkom formatu. (more…)

Server (Web Server)

Web serveri su veliki kompjuteri sa stalnom vezom prema Internetu. Svi sajtovi moraju biti smešteni na web server kako bi bili dostupni celom svetu. (more…)
Agencija za izradu sajtova