TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) standardni format za transmitovanje podataka u paketima sa jednog kompjutera na drugi. (more…)