Info +381(0)21 300 6315, +381(0)65 857 00 35|info@tippingpoint.rs

Video

Flash (Adobe Flash)

Flash je alat koji dizajneri koriste za izradu prezentacija, aplikacija i ostalih sadržaja koje omogućuju interakciju sa korisnicima. Moguće je izraditi vrlo bogate Flash aplikacije u koje možemo uključiti slike, zvukove, video, i specijalne efekte. (more…)

Kodek (Codec)

Kodek (engl. codec) je skraćenica od koder-dekoder ili kompresor-dekompresor, a odnosi se na hardverski uređaj za kodiranje video ili audio signala ili na softverski modul sa istom funkcijom. (more…)

Silverlight (Microsoft Silverlight)

Microsoft Silverlight je Microsoftova alternativa Flashu, popularnom dodatku za web-pregledače koji omogućava bogatije multimedijalne sadržaje. (more…)
Agencija za izradu sajtova