WWW Konzorcijum (World Wide Web Consortium, W3C) je međunarodna organizacija zadužena za izradu standarda interneta. (more…)